under oppdatering

Hjem \  Hjem  

 

Velkommen til Othilienborg borettslag.

 

Tips eller kommentarer sendes til post@othilienborg.no

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For dere som har spørsmål om rehabiliteringen, så har prosjektledelsen ved Karl Knudsen åpent kontor hver mandag fra kl. 15.00- 17.00. De har kontor på brakkeriggen ved Kaaret.  

Arbeid vil stort sett foregår mellom kl. 07.00 og 15.00. Noe støy må påregnes da det er en del innfesting i betong, og meisling av betongdekke på veranda.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ny info om rehabilitering/ bilder med farger ligger under fane rehabilitering.

----------------------------------------------------------------------------------------

Som tidligere informert så vil avfallsordningen som vi har i dag bli endret. I dag så har borettslaget 17 hentepunkter for avfall, og med ny ordning så vil dette antallet bli redusert ned til seks hentepunkter. Det blir da større enheter .Enhetene vil graves ned i bakken, da slipper vi luktproblemer og rotter/ mus får ikke tilgang til mat. Det er en engangsinvestering på ca 3,5 millioner, menen besparelse på renovasjonsgebyr utgjør ca 650 000. pr år.   I K.O.Thornæs v, så blir punktet på samme plass som i dag, mens det blir endringer på de andre punktene.  To hentepunkt i Alfred Trønsdals v, og to hentepunkt i Oth.tunet samt et ved Oth.veien 51.  Renholdsverket / Entrepenør og arkitekt i samarbeid med styret håper å ferdigstille dette i løpet av 2019.

 

 

 

Styrekontoret er stengt for sommeren. Første åpningsdag bli mandag 19. august, som vanlig fra kl 18.00- 19.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ny oppdatert info pr 11. juni om rehabilitering ligger under fane " Rehabilitering"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert info 13 Mai,  om rehabilitering ligger under fane rehabilitering:

 

Etter generalforsamling 9/4 , så består Othilienborg borettslag sitt styre av følgende:

Leder: Per Arne Hansen                  Tlf: 924 24 429

            Ole Øiene Smedegaard        Tlf: 466 30 744

             Jan Steinar Pedersen          Tlf: 970 38 587

             Heidi Lyng                            Tlf: 911 49 994

             Jens Solem                          Tlf: 986 16 098   

Varamedlemmer:

              Arne Marius Smevik                    

              Brit Oddny Arnesen        

----------------------------------------------------------------------------------------------

Etter ekstraordinær generalforsamling 11/4 2019, så er styrets innstilling om å rehabilitere borettslaget vedtatt med over 2/3 flertall. Kontraktsinngåelse med entrepenør vil bli gjort etter påske, og oppstart vil bli kunngjort senere

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informasjonhefte ang mulig rehabilitering ligger under fane Rehabilitering.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Beboermøte ang mulig rehabilitering på Hoeggen skole torsdag 4 april kl. 19.00. Presentasjon av forprosjektering med budsjett. 

Ekstraordinær generalforsamling 11.april kl 19.00, også på Hoeggen skole. 

Sak: Rehabilitering.  

Innkalling kommer etter beboermøte 4. april, for å ta med evt innspill. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Borettslaget går over til annen parkering fra 1. Mars .

Brukermanual for registrering av Smartoblat i forbindelse med ny parkeringsordning, ligger under nyttig info. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinær Generalforsamling er satt til tirsdag 9 April kl 19.00.

Saker som ønskes tatt opp må meldes innen 1. Mars, via epost til post@othilienborg.no, eller til styreleder Per Arne Hansen, Alfred Trønsdals v 10. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert fremdriftsplan når det gjelder rehabiitering :

Uke 5 :       Anbudsgrunnlag ferdig.

Uke 7-11    Anbudskonkurranse

Uke 11-13  Sammenstilling, avklaringer og kostnadsberegninger

Uke 13/14  Infoskriv til beboere

Uke 14       Beboermøte 4. April avholdes på Hoeggen skole for å få                                             bedre plass.

Uke 15       Ekstraordinær generalforsamling 11 April på Hoeggen skole

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Det vil bli arrangert juletrefest lørdag 5 januar. 2019. Kl 16.00-18.00

Se oppslag i gangene.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

På ekstraordinær generalforsamlng 25. okt 2018 var det to saker som skulle behandles.

1: Salg av tomteareal til Heimdal Eiendom for å anlegge/ oppgradere gang/ sykkelvei v/Othilienborgv 53 A.

Vedtak: Styret fikk fullmakt med 2/3 flertall til å gå inn i forhandlinger mht salg .

2: Valg av styremedlem og varamedlem.

Vedtak: Ole Øiene Smedegård ble valgt som nytt styremedlem .( Tidligere vara ) Tar over for Jesper Berge som flytter ut av borettslaget. Som nytt varamedlem ble Brit S. Arnesen valgt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktober 2018.

Styret har vedtatt å inngå avtale med Trondheim parkering om privatrettslig parkering i stedet for offentlig parkering. 

Det blir svarte skilt istedet for de vanlig blå P- skilt.

 

Dette betyr at for å parkere i borettslaget, så må man ha gyldig bevis, fortrinnsvis elektronisk for å stå parkert. Maks tre biler pr leilighet.

Besøkende vil også måtte registrere seg, da via beboer.

Mere info vil bli publisert, og det vil bli avholdt infomøte på nyåret.

 Info Oktober 2018 vedrørende rehabilitering Othilienborg borettslag ligger under fane " Rehabilitering".
 


 

Styret i Othilienborg bl har innhentet tilbud på privatrettslig regulert parkering, istedet for offentlig regulert. Dvs si at for å parkere i borettslaget, så må det fremlegges bevis ( fortrinnsvis elektronisk )

Pr i dag så kan alle parkere fritt i borettslaget, men dette ønsker styret å endre på. Presset på parkeringsplassene  i borettslaget har blitt større bl.a. pga byggeaktivitet i nærområdet.


Prosjekt rehabilitering:

Etter sommerferien så har det vært avholdt to møter i prosjektgruppa , hvor det har vært diskusjoner om hvor stort omfanget bør være.  Det vil komme infoskriv som forklarer litt om prosessen, og om de ulike pakkene som er tenkt presentert.

 


Angående rehabilitering, så var styret i kontakt med arkitekt/ Tobb før sommerferien hvor vi ba om nye pakker/ løsninger på hvordan vi best kan forestå rehabilitering, lite eller stort omfang.

Vi skisserte tre mulige alternativ som går på absolutt nødvendig vedlikehold, et som er litt oppgradert, og et alternativ som omhandler " hatt og frakk" dvs alle fasader, tak mm. Balansert ventilasjon som var foreslått tidligere er utelukket. Forventer å få disse alternativene i månedskiftet aug/ sept. Da vil det bli publisert mere info.

 


Styremøter for høsten 2018:

Mandag 20/8

Mandag 17/9

Mandag 15/10

Mandag 12/11

Mandag 17/12

Saker må sendes til styret 1 uke før styremøte for behandling.

 

 


 

 

Etter generalforsamling 9 april 2018, og ekstraordinær generalforsamling 25.oktober 2018,  så har borettslaget følgende styre:

Leder: Per Arne Hansen              Tlf nr 92424429

            Anne Kristin Bratseth      Tlf nr 92213368

            Per Kristian Sydow          Tlf nr 92620901

            Jan Steinar Pedersen      Tlf nr 97038587

            Ole Øiene Smedegård     Tlf nr 46630744

Varamedlemmer:

             Arne Marius Smevik

                 Brit S. Arnesen

              

            


 

Det blir beboermøte 27 februar . Agenda for møtet blir rehabilitering.

Møtet deles i to omganger slik som sist. 

K.O.Thornæsv og Alfred Trønsdalsv  kl 18.00 - 19.15

Othilienborgtunet og Othilienborgveien kl 19.30 - 20.45


 

 


 

Under ny fane "Rehabilitering " til høyre ligger det link til tilstandsrapport og skisseprosjekt ang rehabilitering som ble presentert på beboermøte .

 

 


Led-lamper

Det er nå blitt montert nye led-lamper i oppgangene. Dette i tråd med tidligere plan om hva leieinntekter fra riggplass Othilies hage skulle brukes til.

 


Asfaltert plass ved Kaaret åpnes midlertidig for parkering av tilhengere.Plassen er tenkt oppgradert i forbindelse med rehabilitering av borettslaget, og når det kommer i gang, så kan plassen igjen bli stengt for parkering, unntatt leietakere til Kaaret.

 


Her er utdrag av noen aktiviteter som var under borettslagets 50-års feiring den 17 Juni. 

 

 

 


Vedrørende container ved Kaaret.

Vær oppmerksom på at gipsplater IKKE skal kastes i avfallscontaineren ved Kaaret. Det medfører store ekstrautgifter for borettslaget.

 


 

Utleie av bolig

I Othilienborg borettslag så kan man leie ut boligen sin innenfor bestemte rammer.

Fulltidsutleie av hele leiligheten via Airbnb, og tilsvarende tjenester er ulovlig. ( kilde NBBL)

I borettslag så må boligen brukes til beboelse  .Dersom bruken kan ansees som næringsvirksomhet, for eksempel hyppig korttidsutleie som minner om hotelldrift, vil det være ulovlig. De som bor der bruker ikke boligen som sin bolig, men som et alternativ til hotell, pensjonat eller lignende.

 

 


 

El-bil

 


Obs! Vi oppfordrer alle som har el-bil til å IKKE bruke garasjen som ladestasjon. Dette fordi strømnettet ikke er egnet til slikt bruk, og kan gå dersom det blir overbelastet.

 

 


 

BRUK AV CONTAINER VED KAARET

Det er montert hengelås på containeren ved Kaaret. Fra og med 14.5.2013 må alle benytte samme nøkkel som til leiligheten når det skal kastes avfall.

Dette er et forsøk på å få ned kostnadene på tømming. Vi er kjent med at mange andre enn de som bor her i borettslaget også har levert avfall i containeren.

Det er ikke lov å sette igjen avfall utenfor containeren. Det kan være lurt å sjekke om containeren er full eller ikke før man tar med avfall dit.

HUSK Å SETTE PÅ HENGELÅSEN ETTER AT DERE HAR LEVERT AVFALL smiley

Det vil også bli satt hengelås på containeren for farlig avfall. Nøkkel til leilighetene kan også brukes på denne.

 


 

AVTALEPARTNER VED SLUKSKIFTE

Borettslaget har inngått rammeavtale med RØRLEGGER AS når det gjelder skifte av sluk ved rehabilitering av bad. Les mer her

Vi har også fått fastpris på standard tjenester som utskifting av servantbatteri, dusjbatteri,  WC, varmtvannsbereder m.m

 


 

LEDIGE GARASJER

Det er mange ledige garasjer i borettslaget. Vaktmesterne vet hvilke det er snakk om.  Send mail til TOBB hvis du ønsker å leie garasje. Mailadressen er info@tobb.no

 


 

INNLÅSNINGSASSISTANSE

Fra 1.4.2013 har TOBB inngått avtale med ny leverandør av innlåsningstjeneste. Ny leverandør er G4S. Prisen er noe redusert i forhold til tidligere leverandør.

Det nye nummeret beboere som trenger assistanse ved innlåsning skal ringe er:

916 45 956

Dette er et døgnkontinuerlig betjent telefonnr.

 


 

TRIMROMMET

Adgangsbrikke til trimrommet fås ved å henvende seg på styrerommet mandager mellom kl 18 og 19. Prisen er kr 750,- pr hustand pr. år. Regning blir sendt ut iløpet av januar.

Les mer her

HUSK AT DET KUN SKAL BRUKES INNESKO I TRIMROMMET. DEN SISTE TIDEN HAR DET VÆRT MYE SKITT PÅ GULVET SOM FØLGE AV AT BEBOERE IKKE SKIFTER TIL INNESKO NÅR DE SKAL TRENE.

TRIMROMMET BLIR VASKET EN GANG PR.UKE. FOR Å HOLDE KOSTNADENE NEDE, OG FOR AT DET SKAL VÆRE TRIVELIG Å TRENE DER, HENSTILLER VI ALLE TIL Å BRUKE INNESKO.

Hvis du har trimromavtale og flytter fra borettslaget, er det viktig at adgangsbrikken leveres tilbake. Den må ikke gis videre til ny eier av leiligheten. Dette er viktig i forhold til treningsavgift.

 

 


 

BOMILJØPRISEN 2012

På TOBB’s årlige kurssamling for tillitsvalgte og ansatte i boligselskap, ble årets Bomiljøpris for 2012 delt ut. Prisen ble tildelt Othilienborg borettslag for vår innsats for å øke trivsel i borettslaget. Juryen vektla at vi hadde et nyetablert og flott trimrom, sandvolleyballbane, nye godkjente lekeplasser, et flott forsamlingshus samt kunstgressbane.

I tillegg til en pengepremie på kr 25000 fikk vi et flott granittbord med tilhørende benker. Bordet og benkene vil bli plassert ut på et egnet sted etter hvert. Pengepremien vil gå til å vedlikeholde og kjøpe inn utstyr til trimrommet. Mange andre boligselskap var imponert over at vi hadde etablert et trimrom, og flere ville se på om det var mulig å gjøre dette også i sitt eget boligselskap.

Les fra REDE nr 6/2012 her

 

 


SPESIALAVFALL

Container for farlig avfall

Renholdsverket har plassert ut en container ved Kaaret for farlig avfall. Denne erstatter den røde boksen for farlig avfall.

Farlig avfall i denne sammenheng er :

Batterier
Hele lyspærer
Lystoffrør
Malingsprodukter
Rengjøringsmidler
Spillolje
Spraybokser
White sprit, rødsprit og lignende

Dette inngår i innsamlingen til Renholdsverket, og medfører ingen ekstra utgifter for borettslaget.

Det finnes også container for deponering av glass, slik at alt er samlet på en plass.

 


 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Othilienborg borettslag

Othilienborgtunet 16 B

7033 Trondheim

Telefon:     73 93 96 00

Telefaks.   73 93 96 86

Kontakt oss