Othilienborg borettslag har inngått avtale med Ohmia charging.  Dette etter vedtak på ekstraordinær generalforsamling 1. mars. Ny infrastruktur som legger til rette for moderne lademuligheter i borettslaget, og som vil sikre beboerne tilstrekkelig kapasitet. Dette arbeidet er planlagt påbegynt april - 22. Alle tidligere inngåtte avtaler om lading i borettslaget termineres når det nye anlegget er klart. 

Mere info kommer.

Mere info om Ohmia: ohmiacharging.no