Borettslaget har gått til innkjøp av ny tilhenger med tak/ presenning. Ta kontakt med vaktmestrene for å avtale leie av tilhengeren. Tilhenger hentes og leveres i arbeidstiden til vaktmestrene. 

For å dekke slitasje og vedlikehold så innføres leie av tilhengeren. Kr 100 pr dag, eller kr 200 pr helg. Dette betales via betalingsterminal på styrekontoret.