Det vurderes å kjøpe inn nye tredemøller til trimrommet på Kaaret, som erstatning for de som er der pr i dag. Dette grunnet slitasje. Pr. Oktober så er det kun en stk tredemølle som er operativ.