Etter avholdt generalforsamling 3. Mai så består borettslaget sitt styre av følgende :

Leder:   Per Arne Hansen.            Tlf  92424429

              Ole Øiene Smedegård     Tlf  46630744

              Jan Steinar Pedersen      Tlf  97038587

              Wenche S. Pettersen       Tlf  90085740

             Jens Solem                        Tlf  98616098

 

Innmeldte saker:

Sette opp nye teppe/ bankestativ: Fikk ikke flertall

Avslutte parkeringsordning: Fikk Ikke flertall, ordning videreføres

Parsellhage: Arbeidsgruppe/ miljøgruppe ser videre på saken.