Vedteksendring krevde 2/3 flertall. Vedtatt med 48 mot 1 stemme.

Sak 1.  Vedtektsendring: Nytt pkt 5 i punkt 4-1, boretten.

Nytt punkt: Andelseier har ikke rett til å foreta arbeider/ berører borettslagets fellesarealer, bygningsmasse eller -anlegg uten forhåndsgodkjenning fra styret/ generalforsamling. Dette omfatter slikt som innstallasjoner og beplantning på fellesarealer og inngrepi / endringer av borettslagets bygningsmasse både i og utenfor egen bolig ( f.eks bærende konstruksjoner og fasade.)

Sak 2: Eie eller lease ladeanlegg for elbil: 

Vedtak om å gå for leasing av ladeanlegg ble vedtatt med 46 mot 3 stemmer.

Borettslaget starter nå med å inngå avtale med leverandør.