Sandvolleyballbanen ble anlagt i 2004, og har lenge vært et tilskudd til nærmiljøet. Othilienborg idrettslag var en pådriver for å få til bane , da de hadde eget lag som spilte volleyball. Laget ble etterhvert oppløst, og banen har ligget der siden til glede for noen, og til irritasjon for andre. Ofte er det det folk utenfor borettslaget som kommer hit og bruker banen. Er det da riktig at egne beboere skal være plaget av utenforstående. ...

I den senere tid så har det vært en del klager på støy fra banen. Ungdommer som kommer hit med biler, scootere og har med seg musikkanlegg til irritasjon for de nærmeste blokkene. Gjentatte befalinger til ungdommene om å dempe seg , har ikke ført til bedring, så styret ser ingen annen utvei enn å ta bort banen og anlegge plen istedet. Hvis banen skulle vært beholdt så måtte det investeres i ny sand. Synd for mange at det blir sånn, men hensynet til nærliggende leiligheter veier nok tyngst i denne saken.