Det vil bli arrangert juletrefest lørdag 5 januar. 2019. Kl 16.00-18.00

Se oppslag i gangene.