Generalforsamling i Othilienborg borettslag var planlagt avholdt 22 april, men på grunn av smittesituasjonen så måtte den utsettes.  Smittesituasjonen når det gjelder covid 19 har ikke avtatt i det siste, men heller hatt en økning. For å gjennomføre generalforsamling i forhold til gjeldende restriksjoner, så blir det nå lagt opp til en digital løsning med avvikling 8. juni. Det vil bli en høringsfrist fra fredag 4 juni kl 12.00- 7 juni kl 12.00, hvor beboere kan komme med spørsmål. Dette gjøres på min side på Tobb. Informasjon om dette kommer sammen med innkallingen.  Det et kun ordinære generalforsamlingsaker som vil bli behandlet.

Støttemur som skiller vegen og fotbalbanen innerst i Alfred Trønsdalsv er under utskifting ( Uke 15 ) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

GENERALFORSAMLING:

Dato for årets generalforsamling var satt til 22 april, men pga restriksjoner i forhold til at mange kan møtes, så blir denne utsatt. Kommer tilbake til ny dato etterhvert som det blir lettelser i samfunnet. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trondheim Kommune har i dag 10 februar oppdatert sine smittevernregler. Stenging av treningssentre er et av tiltakene. Etter å ha vært i kontakt med Trondheim kommune/ koronatlf, så var beskjeden at treningsrommet på Kaaret må holde stengt en periode igjen. Selv om det er gode rutiner på sporing, kun en leilighet pr time og bestilling av tid, så er vi desvere nødt til å holde stengt en periode. Evt virus  kan lett overføres til nestemann på lista. Velkommen tilbake senere til dere flittige brukere av rommet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renhold i oppganger:

Det vil bli utført rundvask i hver oppgang etterhvert som rehabiliteringen blir ferdig.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pakkeboks:

Posten har nå satt ut pakkeboks ved vaktmester/ styrekontor.

 En pakkeboks er en selvbetjent løsning som plasseres i nabolag. Den er tilgjengelig hele døgnet. Du trenger en pakkeboks-app for å hente pakken . 

Dette er ikke en erstatning for post i butikk, men en tilleggstjeneste.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Internett/ TV via fiber.

pr 27 januar har K.O.T. vei og Alfred Trønsdalsv fått lagt inn fiber.

Arbeidet fortsetter fra Oth.tunet 1-7 osv.

Eltel er snart klar til å trekke fiberkabel inn til  hver leilighet.

K.O. Thornæs vei vil få besøk av innstalatører i nærmeste fremtid  . ( Medio desember )Oppslag i gang og info til hver enkelt vil bli delt ut av Eltel.

Hele K.O.Thornæs vei vil mest sannsynlig ha fiber før jul.

De bruker kun egne montører. De skal inn i hver leilighet å trekke kabel til Tv,n. Beboer bør være hjemme under montering .

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ang ny avfallsløsning: 

Nye nedgravde containere er nå klar til bruk der de er montert, og gamle containere hentes inn . Nå blir det etablert nye plasser ved Alfred Trønsdalsv 15, og ved nr 10, før det øverste punktet i Oth.veien blir ferdigstilt. Det har vært litt forsinkelser i prosjektet, men det satses på å bli ferdig i god tid før jul.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ang levering, bestilling og montering av innglassing og solskjerming.

Screen/ solskjerming vil bli montert på A.T. vei 4-10, og 12-20 når A.T. vei 20 er ferdig rehabilitert.

Ifølge Profilfasade som et utførende ang innglassing, så må de vente til vegger er ferdig isolert og kledd opp med nye plater før de kan ta nøyaktige mål. Dette for at ny innglassing skal passe. Når det er 8-10 ukers leveringstid, så blir det desverre litt ventetid før innglassing er på plass

Entrepenør Bakøy har nå revidert sin fremdriftsplan i rehabiliteringsprosjektet. I utgangspunktet så var dette arbeidet estimert avsluttet  juni 2022, men etter god fremdrift så er det nå lagt en plan for å bli ferdig oktober 2021 med hele borettslaget. Etter Alfred Trønsdals 22-28 er ferdig, så er det Oth.tunet 17-19- 21-25 som står for tur. Etter det så går det videre til Oth.tunet 18-26 før det går til nr 9.15

 

Følgende ca tidsplan er som følger: Dette kan avvike noe.

Alfed T.v     22-28         28/9 - 30/11

Oth.tunet    17-19         26/10- 14/12   

Oth.tunet    21-25           9/11- 18/1

Oth.tunet    18-26           30/11-1/3

Oth.tunet      9-15           25/1-6/4

Oth.tunet      1-7             22/2-10/5 

Oth.tunet      2-8             22/3-4/6

Oth.veien     50               27/4-28/6

Oth.veien     51               24/5-16/7

Oth.veien     53                21/6-4/10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det vil nå bli gjennomført kanalrens av ventilasjonsrør i alle oppganger/ leiligheter fra  uke 39. Det er firma Trønderblikk som har jobben. De må ha tilgang til alle leiligheter, og de starter øverst i borettslaget ( Oth.v 53 )

Informasjon fra dem kommer .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telenor er nå i gang med å legge fibernett i borettslaget. Dvs si at gamle coaxkabler som tidligere har vært i bruk for internet/ Tv blir skiftet ut.

Telenor har engasjert firmaet ELTEL til å utføre jobben. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hovedfremdriftsplan for rehabiliteringen pr juni 2020.

A.Trønsdalsv 4-10:  60 arb.dager fra ca 17.juni - 8. sept. ( inkl ferie)

A.Trønsdalsv 12-20: 75 arb.dager fra 12.aug - 24.nov

A Trønsdalsv 22-28:  60 arb dager fra 28 okt- 2 feb. 2021

Oth.tunet 21-25: 60 arb dager fra 6 jan- 7 april

Oth.tunet 17-19: 30 arb.dager fra 3 mars- 21 april

Oth.tunet 9-15: 60 arb.dager fra 17 mars- 21 juni

Oth.tunet 1 - 7: 60 arb.dager fra 25 mai- 16 august

Oth.tunet 2 - 8: 60 arb.dager fra 20 juli- 11.oktober ( inkl ferie)

Oth.tunet 18- 26: 75 arb.dager fra 14 sept- 6 jan - 22

Oth. veien 51 a-d: 60 arb.dager fra 30.nov- 3 mars

Oth.veien 50 a-c: 45 arb.dager fra 4 feb - 7 april

Oth.veien 53 a-e: 75 arb.dager fra 11 mars- 23 juni.

pr 15 juni 2020, så ligger entrepenør litt foran skjema, og plan kan bli oppdatert etterhvert.   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etter en lang søknadsprosess så er det nå klart for entrepenør til å starte arbeidet med etablering av nedgravde avfallscontainere. Oppstart vil være i uke 24, og K.O. Thornæs vei vil være de første til å ta i bruk ny løsning. Etableringen av disse vil føre til at tre p.plasser må flyttes . Det etableres nye p.plasser ved kortenden av K.O. Thornæsv 8 som erstatning for disse.

Infoheftet  med adgangsbrikker fra Trondheim Renholdsverk vil bli sendt ut til alle beboere etterhvert som etablering av nye plasser vil bli ferdigstilt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaaret vil igjen være åpen for utleie fra 24 august, dvs ved skolestart.

Når det gjelder trimrommet, så er det nå anledning til å trene der igjen under visse betingelser. Kun en leilighet/ familie pr gang, dvs at er det allerede noen som er der å trener, så må neste vente på tur, evt komme tilbake senere.  Trimrommet vil nå bli rengjort mandag og torsdag, og det oppfordres til å bruke håndsprit/ såpe før og etter bruk. og å tørke av apparat med kluter som skal være tilgjengelige. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Othilienborg borettslag har inngått ny avtale med Telenor ( Tidligere Canal digital) om levering av Tv, og bredbåndstjenester. Ny avtale innebærer at Telenor oppgraderer infrastrukturen  i borettslaget, som i praksis betyr at det nettet ( coax-kabler) om ble lagt inn i 1983 byttes ut til et nytt fibernett. Dette bekostes i sin helhet av Telenor. Fibernett er fremtidsrettet, og vil bety mere stabilt nett for brukeren. ( Samme hastighet inn/ ut.)  Dette innebærer også at alle beboere vil få den nye dekoderen T-We boks 2, og en ny trådløs ruter. Det abonnementet som er valgt er nytt av året, og heter Frihet M. Dette er et mere fleksibelt abonnement som gir brukeren frihet til å velge tv- kanaler / vs datamengde. Prisen økes fra dagens 459 til 499 når anlegget er overlevert borettslaget. ( Årskiftet 20/ 21 ) Dette vil gå uavhengig av rehabiliteringen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato for årets Generalforsamling var satt til 16. april. men på grunn av restriksjoner/ smittefare, så er den utsatt på ubestemt tid.