Led-lamper

Det er nå blitt montert nye led-lamper i oppgangene. Dette i tråd med tidligere plan om hva leieinntekter fra riggplass Othilies hage skulle brukes til.

 


Asfaltert plass ved Kaaret åpnes midlertidig for parkering av tilhengere.Plassen er tenkt oppgradert i forbindelse med rehabilitering av borettslaget, og når det kommer i gang, så kan plassen igjen bli stengt for parkering, unntatt leietakere til Kaaret.

 


Her er utdrag av noen aktiviteter som var under borettslagets 50-års feiring den 17 Juni. 

 

 

 


Vedrørende container ved Kaaret.

Vær oppmerksom på at gipsplater IKKE skal kastes i avfallscontaineren ved Kaaret. Det medfører store ekstrautgifter for borettslaget.

 


 

Utleie av bolig

I Othilienborg borettslag så kan man leie ut boligen sin innenfor bestemte rammer.

Fulltidsutleie av hele leiligheten via Airbnb, og tilsvarende tjenester er ulovlig. ( kilde NBBL)

I borettslag så må boligen brukes til beboelse  .Dersom bruken kan ansees som næringsvirksomhet, for eksempel hyppig korttidsutleie som minner om hotelldrift, vil det være ulovlig. De som bor der bruker ikke boligen som sin bolig, men som et alternativ til hotell, pensjonat eller lignende.

 

 


 

El-bil

 


Obs! Vi oppfordrer alle som har el-bil til å IKKE bruke garasjen som ladestasjon. Dette fordi strømnettet ikke er egnet til slikt bruk, og kan gå dersom det blir overbelastet.

 

 


 

BRUK AV CONTAINER VED KAARET

Det er montert hengelås på containeren ved Kaaret. Fra og med 14.5.2013 må alle benytte samme nøkkel som til leiligheten når det skal kastes avfall.

Dette er et forsøk på å få ned kostnadene på tømming. Vi er kjent med at mange andre enn de som bor her i borettslaget også har levert avfall i containeren.

Det er ikke lov å sette igjen avfall utenfor containeren. Det kan være lurt å sjekke om containeren er full eller ikke før man tar med avfall dit.

HUSK Å SETTE PÅ HENGELÅSEN ETTER AT DERE HAR LEVERT AVFALL smiley

Det vil også bli satt hengelås på containeren for farlig avfall. Nøkkel til leilighetene kan også brukes på denne.

 


 

AVTALEPARTNER VED SLUKSKIFTE

Borettslaget har inngått rammeavtale med RØRLEGGER AS når det gjelder skifte av sluk ved rehabilitering av bad. Les mer her

Vi har også fått fastpris på standard tjenester som utskifting av servantbatteri, dusjbatteri,  WC, varmtvannsbereder m.m

 


 

LEDIGE GARASJER

Det er mange ledige garasjer i borettslaget. Vaktmesterne vet hvilke det er snakk om.  Send mail til TOBB hvis du ønsker å leie garasje. Mailadressen er info@tobb.no

 


 

INNLÅSNINGSASSISTANSE

Fra 1.4.2013 har TOBB inngått avtale med ny leverandør av innlåsningstjeneste. Ny leverandør er G4S. Prisen er noe redusert i forhold til tidligere leverandør.

Det nye nummeret beboere som trenger assistanse ved innlåsning skal ringe er:

916 45 956

Dette er et døgnkontinuerlig betjent telefonnr.

 


 

TRIMROMMET

Adgangsbrikke til trimrommet fås ved å henvende seg på styrerommet mandager mellom kl 18 og 19. Prisen er kr 750,- pr hustand pr. år. Regning blir sendt ut iløpet av januar.

Les mer her

HUSK AT DET KUN SKAL BRUKES INNESKO I TRIMROMMET. DEN SISTE TIDEN HAR DET VÆRT MYE SKITT PÅ GULVET SOM FØLGE AV AT BEBOERE IKKE SKIFTER TIL INNESKO NÅR DE SKAL TRENE.

TRIMROMMET BLIR VASKET EN GANG PR.UKE. FOR Å HOLDE KOSTNADENE NEDE, OG FOR AT DET SKAL VÆRE TRIVELIG Å TRENE DER, HENSTILLER VI ALLE TIL Å BRUKE INNESKO.

Hvis du har trimromavtale og flytter fra borettslaget, er det viktig at adgangsbrikken leveres tilbake. Den må ikke gis videre til ny eier av leiligheten. Dette er viktig i forhold til treningsavgift.

 

 


 

BOMILJØPRISEN 2012

På TOBB’s årlige kurssamling for tillitsvalgte og ansatte i boligselskap, ble årets Bomiljøpris for 2012 delt ut. Prisen ble tildelt Othilienborg borettslag for vår innsats for å øke trivsel i borettslaget. Juryen vektla at vi hadde et nyetablert og flott trimrom, sandvolleyballbane, nye godkjente lekeplasser, et flott forsamlingshus samt kunstgressbane.

I tillegg til en pengepremie på kr 25000 fikk vi et flott granittbord med tilhørende benker. Bordet og benkene vil bli plassert ut på et egnet sted etter hvert. Pengepremien vil gå til å vedlikeholde og kjøpe inn utstyr til trimrommet. Mange andre boligselskap var imponert over at vi hadde etablert et trimrom, og flere ville se på om det var mulig å gjøre dette også i sitt eget boligselskap.

Les fra REDE nr 6/2012 her

 

 


SPESIALAVFALL

Container for farlig avfall

Renholdsverket har plassert ut en container ved Kaaret for farlig avfall. Denne erstatter den røde boksen for farlig avfall.

Farlig avfall i denne sammenheng er :

Batterier
Hele lyspærer
Lystoffrør
Malingsprodukter
Rengjøringsmidler
Spillolje
Spraybokser
White sprit, rødsprit og lignende

Dette inngår i innsamlingen til Renholdsverket, og medfører ingen ekstra utgifter for borettslaget.

Det finnes også container for deponering av glass, slik at alt er samlet på en plass.