I den forbindelse så er Othilienborg borettslag med i pilotprosjekt hvor vi  skal sortere ut matavfall. Den ene papir/pappcontaineren på hvert punkt vil bli merket om til matavfall  . Den gjenværende papp/papircontaineren vil bli tømt oftere enn tidligere. Ny merking av containere vil skje fortløpende fra og med torsdag 23 september. Informasjon kommer i postkassen på torsdag, og så vil det ligge to ruller med matposer  til hver  leilighet i oppgangen.