Uke 5 :       Anbudsgrunnlag ferdig.

Uke 7-11    Anbudskonkurranse

Uke 11-13  Sammenstilling, avklaringer og kostnadsberegninger

Uke 13/14  Infoskriv til beboere

Uke 14       Beboermøte 4. April avholdes på Hoeggen skole for å få bedre plass.

Uke 15       Ekstraordinær generalforsamling 11 April på Hoeggen skole