Etter avholdt generalforsamling den 08.06, så består styret i Othilienborg borettslag av følgende :

Leder:             Per Arne Hansen            Tlf  92424429

Styremedlem Ole Øiene Smedegård    Tfl  46630744 

Styremedlem Jan Steinar Pedersen     Tlf  97038587

Styremedlem  Heidi Lyng                       Tlf  91149994

Styremedlem  Jens Solem                     Tlf  98616098

Varamedlem   Arne Marius Smevik       Tlf  90666007

Varamedlem   Brit Arnesen                    Tlf  90132583