Tema er fremtidig ladeopplegg for elbiler i borettslaget, og informasjon fra byggeledelsen ang status på rehabiliteringsprosjektet.

Det vil bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling 1. mars hvor dette med elbil blir et tema.