Det er innhentet tilbud på leveranse av nye innglassinger til de som har innglassing av veranda fra før. På grunn av at det ikke er mulig å foreta ombygging av de som tidligere er montert, er det vedtatt at det skal kjøpes inn nye. For de leiligheter som allerede har innglassing så vil det bli levert/ montert nye som en del av rehabiliteringsprosjektet. Dere trenger ikke å  melde fra om dette.  Dette er registrert i forbindelse med kartlegging før oppstart. For de som ikke har innglassing, men som nå ønsker å kjøpe dette, så er det følgende priser som gjelder.

Balkong med front, og to sidevegger: kr  50.775.- eks mva  63.469 inkl mva, 

Balkong med front og en side : kr 43.865 eks mva, kr 54.831 inkl mva

Dette er priser uten kledning på innsiden av de nye platene som blir montert. Det jobbes med å finne alternative løsninger på dette.