Det  er som følge av koronavirus, og pålegg fra myndigheter avtalt en del tiltak som vil berøre videre fremdrift av arbeidet med rehabilitering av blokkene.

I samråd med styret, prosjektledelse og entrepenør, er det avtalt at det ikke skal gjøres arbeid inne i leiligheter så lenge restriksjoner er gjeldende. ( Skifting av vinduer, elektrikerarbeid mm.)

Antallet arbeidere er pt redusert til ca 50 %, så fremdriften på prosjektet vil bli redusert i den perioden vi er inne i. Om det blir nødvendig å stenge ned hele byggeplassen for en periode er ikke avklart, men blir løpende vurdert.

I forståelse av at flere beboere nå er i karantene/ hjemmekontor mm, skal det prøves å begrenses tidsrommet med ekstra støyende arbeider  ( Alfred Trønsdalsv 9-17 )

Planlagte ferdigbefaringer inne i leiligheter settes på vent på ubestemt tid. 

Håper på forståelse på den situasjonen vi er i , og håper at forholdene normaliserer seg etterhvert.

RENHOLD:

Insider som er borettslagets rengjøringsbyrå vasker nå trappegelender og dørhåndtak i sokkeletg en gang i uka, og så oppfordres det til å være med å ta i et tak selv med såpe, vann, desinfeksjonsmiddel eller lignende, og gå over  fellesområder som tidligere nevnt en gang pr dag. 

Tiltak ang Koronavirus i borettslaget :

Styret i Othilienborg borettslag har i styremøte 12.mars vedtatt å stenge trimrommet og stoppe for utleie av Kaaret på ubestemt tid. Grunnen er anbefalinger fra styrende myndigheter for å redusere  spredning av viruset. 

Styret skal ha møte med entrepenør Bakøy og prosjektledelse for å etablere tiltak knyttet til koronaviruset i forbindelse med arbeid inne i leilighetene