Enter Title

MOTORVARMERPLASS

Borettslaget har faste parkeringsplasser med motorvarmer til leie. Ledige motorvarmerplasser tildeles av TOBB etter hvert som nøkler blir levert inn. Ved tildeling betales et gebyr til TOBB på 450 kr.

Årlig leie er 750 kr.

Send mail til TOBB og meld deg som interessent. Hvis det ikke er ledige plasser blir man satt på venteliste, og blir kontaktet så snart det er noe ledig.

 

VILKÅR FOR LEIE AV MOTORVARMERPLASS

1.         Fra overtakelsesdato skal leieren betale en årlig leiegodtgjørelse som til en hver tid skal fastsettes av styret i borettslaget.

               Leiegodtgjørelsen er for tiden kr 750,- pr. år.

2.         Uttak av strøm ved parkeringsplassene er kun tillatt for en bil, parkert på parkeringsplassen.

3.         Dersom leieren får innvilget tidsbestemt framleie av sin leilighet, kan parkeringsplassen disponeres av framleietakeren så lenge framleieforholdet varer.

4.         Dersom leieren flytter fra borettslaget, opphører leieforholdet omgående. Leieren kan ikke overføre parkeringsplassen til en leier, idet det er styret i borettslaget som foretar ny tildeling.

Leieren plikter skriftlig å melde fra til borettslaget når leieforholdet opphører. Dersom en slik melding ikke blir sendt til borettslaget, blir leieren gjort ansvarlig for sviktende leieinntekter inntil leieforholdet er ordnet.

5.         Bil eller henger står på parkeringsplassen for leierens regning og risiko. Dersomuvedkommende står på en tildelt plass, må leietaker selv besørge fjerning.

6.         Ved snørydding på parkeringsplassene er ikke borettslaget ansvarlig for snørydding på selve parkeringsfeltet dersom det står biler der når snøryddingen foregår.