Enter Title

Kaaret er beboernes grendahus.

Kaaret utleies kun til borettslagets andelshavere. Videre utleie er ikke tillatt.

Kaaret leies ikke ut til ungdomsfester,18 årsdager o.l, Ansvarlig leietaker skal være til stede under arrangementet, og være over 25 år.

Si fra til utleier ved bestilling av Kaaret hvis du har behov for å låne lerret, eller mikrofon under arrangementet.

Ansvarlig for utleie er:
Kathrine Paulsen mobil 954 06 535

 

 

1 DAG STORSAL max 50 pers

1 DAG LILLESAL max 20 pers

Mandag-torsdag

kr 1400,-

Mandag-torsdag

kr 500,-

Fredag eller lørdag

kr 3200,-

Fredag eller lørdag

kr 1500,-

Søndag

kr 1750,-

Søndag

kr  600,-


 

 

 

 

 

 

 

Ved leie av storsal max 50 pers. i mer enn 1 dag for oppdekking og opprydding

Ved leie av lillesal max 20 pers. i mer enn 1 dag for oppdekking og opprydding

Fredag og lørdag

kr 4000,-

Fredag og lørdag

kr 2000,-

Lørdag og søndag

kr 4000,-

Lørdag og søndag

kr 2000,-

Fredag, lørdag, søndag

kr 5000,-

Fredag, lørdag, søndag

kr 2500,-

For øvrige dager

+ 50% pr dag

For øvrige dager

+ 50% pr dag