Arkiv \  2012 \  Canal Digital  

Enter Title

3.9.2012

Viktig informasjon til beboerne fra Canal Digital:

Spennende tv-høst

I disse dager starter Canal Digital med utskifting av den gamle HD-dekoderen til en ny og bedre dekoder med opptaksmulighet. (HD-PVR dekoder)
Utskiftingen vil foregå på ettermiddag og tidlig kveld.
Avtaletidspunkt vil bli gitt i god tid med oppslag på inngangsdøra.
Hvis tidspunktet ikke passer kontakter du Relacom ved Hanne på telefon 73 96 05 84 (09:00-15:00).

Den 11. september trer det nye kanalvalget i kraft. Det innebærer at hver enkelt beboer selv må velge de tilleggskanalene som er tilgjengelig. Det anbefales å gjøre dette allerede nå.
Utfyllende informasjon finner du på hjemmesidene til Canal Digital. Les mer her
Følg med i dagspressen og reklameinnslag hvordan du går frem.
Hvis du ikke velger tilleggskanaler (gratis) vil du bare sitte igjen med 15 kanaler etter 11.september.

 

 

21.5.2012

INFOSKRIV FRA CANAL DIGITAL

Ny kanalliste for dekoderkunder fra 22.5.2012

I den nye kanallisten vil man finne HD-kanalene først, sammen med kanalene som vil være i den faste delen av ny Grunnpakke ved lansering til høsten. De har også delt opp kanallisten i forskjellige sjangre. Som eksempelvis sport, nyheter og barnekanaler, slik at det er lettere å finne frem i kanaltilbudet. Det er fremdeles muligheter for å sette opp egne favorittlister.

Endringer i programtilbudet

Til informasjon er Canal Digital Kabel TV i forhandlinger med TV2 Gruppen om formidling av TV2 Zebra. Det kan bety at de fra og med 2.juli ikke har mulighet til å sende denne kanalen. De vil etterstrebe å komme til enighet med TV2 Gruppen før oppsigelsestiden utløper. De kommer tilbake med ytterligere informasjon iløpet av juni.

Ny grunnpakke med større valgfrihet

I løpet av høsten 2012 innføres det valgfrihet i grunnpakken. Dette betyr at dekoder-kunder kan velge seg 15 ekstra TV-kanaler, i tillegg til en stor og variert TV-pakke med ca 30 kanaler, som alle får automatisk. De 15 kanalene som man velger selv, koster ingenting ekstra. Mer informasjon om dette kommer senere.

______________________________________________________________

NYE DEKODERE MED OPPTAKSFUNKSJON

Styret er i ferd med å fornye kontrakten med Canal Digital. I den forbindelse vil andelshaverne få ny HD-PVR dekoder iløpet av 2012. Dette er en ny og raskere dekoder som gjør at du kan leie filmer, ta opp, pause og spole i favorittprogrammene på tv-en.